Главная >  Потенциал энергии 

 

Управління енергоспоживанням в. Споживання електроенергії знижено на 6,6%;

 

Головні техніко-економічні показники проекту:

 

Термін окупності 2,8 року.

 

Заощаджено понад 40000 австралійських доларів за рік;

 

Компанія “АКВЕСТ” є комунальним підприємством, що планує, управляє й експлуатує водні ресурси та водогосподарство у місті Банбері, яке знаходиться в 200 км на південь від міста Перт у Західній Австралії. Компанія “АКВЕСТ” видобуває, очищує та розподіляє високоякісну воду для близько 30000 мешканців, включаючи 10000 житлових будинків та 2000 промислових і комерційних підприємств. Одним із важливих завдань компанії є оцінка водних ресурсів у районі Банбері та управління розвитком, вживанням і збереженням цих ресурсів на користь населення й довкілля протягом багатьох років.

 

Місто Банбері в Західній Австралії повністю залежить від електроенергії для самозабезпечення водою зі свердловин. Водогосподарче підприємство міста Банбері “АКВЕСТ” мало потребу поліпшити якість водопостачання в місцевості, підтримуючи магістральний тиск. Традиційним вирішенням цієї проблеми було б або спорудження нової водонапірної вежі, що коштувало б 2 мілн. австралійських доларів, або встановлення більших насосів. В місті Банбері було прийнято нетрадиційне рішення, що поєднало в собі як план управління енергоспоживанням так і заміну насосів, що мали приводи з фіксованою швидкістю, насосами, обладнаними приводами з регульованою швидкістю (ПРШ).

 

Енергетичні аудити, що проводяться з 1992 року, виявили, де саме можна заощаджувати енергію. Визначені аудитами питання було розвинуто в планах управління енергоспоживанням, якими рекомендувався ряд процедур.

 

Мережа свердловин є єдиним джерелом води для міста Банбері, а відтак ця місцевість повністю залежить від електроенергії, щоб видобувати та подавати воду через розподільчу систему міста. Маючи на меті мінімізувати витрати мешканців місцевості, компанія “АКВЕСТ” визначила, що найкращим способом її досягнення є взяти експлуатаційні витрати (включаючи енергоспоживання) на весь термін служби за основу прийняття рішень. Тому комунальне підприємство приймає інвестиційні рішення, які мінімізуватимуть як витрати на спожиту енергію так і витрати на обслуговування, навіть де це вимагає вищих капітальних видатків ніж за іншими варіантами.

 

Чотири з нових насосів із ПРШ було розміщено на іншому майданчику, аби оптимізувати роботу системи, дозволити енерговикористання в поза-пікові години та скоротити витрати на обслуговування. Навантаження насосів змінюється від 0,5 к/с до 90 к/с. Всі насоси мають двигуни потужністю 7,5 кВт.

 

Одним із цих завдань була раціоналізація підпірних насосних систем і засобів керування на основі співвідношення енерго і водоспоживання. Це охопило заміну восьми насосів, що мали приводи з фіксованою швидкістю, на вісім насосів “Grundfos” із ПРШ. Насоси з ПРШ обладнано пристроєм керування, який змінює частоту й амплітуду електроенергії, що подається до двигуна насоса. Таке керування дозволяє насосу працювати з максимальною ефективністю на будь-якому потрібному навантаженні системи. Керовані ПРШ насоси є звичайно на 5-8% більш ефективними ніж традиційні індукційні насоси, але їхньою головною перевагою щодо енергоефективності є подача якнайменше чи якнайбільше потоку, за необхідністю, коли насос скеровано на оптимальну роботу.

 

Таблиця 1: Важливі запроваджені заходи

 

Витрати енергії на очисних спорудах було скорочено шляхом встановлення менших за розміром та більш енергоефективних насосів. Старі приводи з фіксованою швидкістю (ПФШ) мали номінальну потужність 10 к.с. (близько 7,5 кВт), тоді як нові насоси з ПРШ мають номінал 3-7,5 кВт, залежно від їхнього навантаження. Інші важливі заходи, запроваджені компанією “АКВЕСТ”, перелічено в Таблиці 1.

 

· вибір менших за розміром та більш ефективних насосів на очисних спорудах;

 

Скорочення витрат енергії:

 

· формування переважної пускової послідовності очисних споруд на основі показників енергоефективності кожної споруди.

 

· оптимізація та мінімізація періодичності й тривалості процедури промивання пісочних фільтрів зворотним потоком, разом із врахуванням майбутніх систем контролю й керування;

 

· раціоналізація підпірних насосних станцій та заміна насосів із фіксованою швидкістю насосами й двигунами придатного розміру, що мають приводи зі змінною швидкістю;

 

Покращення ефективності процесів:

 

· розгляд експлуатаційних витрат (включаючи енергоспоживання) на весь термін служби при придбанні нового обладнання на заміну існуючому, наприклад високоефективних двигунів.

 

· кількісне визначення втрати напору в трубах очисних споруд та пошук потенційного енергозбереження в разі модифікації труб;

 

· контроль енергоспоживання очисних споруд відносно водопродуктивності;

 

Облік і контроль:

 

Шляхом впровадження насосів із ПРШ замість насосів із ПФШ було досягнуто значне скорочення енергоспоживання. Насоси з ПРШ вживаються для підпору тиску в підвищених районах системи, вищих ніж 20 м за Австралійською Шкалою Висот (АШВ). Розмір двигунів нових насосів було знижено приблизно на 50%, забезпечуючи при цьому вищу вихідну потужність та більш енергоефективну роботу.

 

· щорічний аналіз тенденцій енергоспоживання та оцінка його характеристики з точки зору рекомендованого цільового скорочення на 5%.

 

Таблиця 2: Очисна споруда “Спенсер”

 

Енергоефективність була важливим критерієм при проектуванні нової очисної споруди “Спенсер”. Головні риси цієї споруди окреслено в Таблиці 2.

 

· насоси з ПРШ (пристроями зі змінною швидкістю);

 

Заходи з енергоефективності, втілені при проектуванні споруди:

 

· утилізація промивної води – заощадження енергії на її очищення й подачу, утилізаційний насос з ПРШ;

 

· вживання ефективних фільтрів;

 

· усунення втрат при промиванні зворотним потоком;

 

· точне керування водопостачанням зі свердловин – діаметр свердловини має точно відповідати її продуктивності, без дроселювання;

 

Загальні витрати на систему, включаючи плату консультантам, становили 115000 ав. дол.. Контроль споживання електроенергії в чотирирічний період із 1992 по 1996 показав заощадження загалом у 163825 ав. дол., що дає термін окупності у 2,8 року. Крім того, досягнута ефективність водопостачання дозволяє відкласти будівництво додаткових напірних веж, що відповідно відстрочує капіталовкладення в 2 мільйони ав. дол.

 

· повторне використання існуючих компонентів на новій споруді, переробка матеріалів.

 

Заощадження базується на цінах за електроенергію в 0,1883 ав. дол./кВт·год. (1 ав. дол. = 0,65 дол. США в цінах 1999 року).

 

Повний аналіз споруд водопостачання у 1995 спричинив модифікацію насосів на свердловинах, завдяки чому щорічне заощадження електроенергії досягло 6400 ав. дол. Усунення втрат напору щороку заощадить ще 2000 ав. дол.

 

 

Джерело інформації:

  

Глава 10. Глава 13. Глава 15. Глава 5. 2.

 

Главная >  Потенциал энергии 

0.0101